Realitné služby

Realitné služby našich kancelárii


  • sprostredkovanie predaja nehnuteľností (rodinných domov, pozemkov, rekreačných objektov a bytov)
  • sprostredkovanie predaja komerčných objektov a priestorov k podnikaniu
  • výkupy nehnuteľností
  • sprostredkovanie prevodu členských práv a povinností k družstevným bytom
  • bezplatný právny servis (vyhotovenie zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej, darovacej, nájomnej zmluvy, návrhov na vklad do katastra... atď.)
  • zaistenie vyhláškových a trhových znaleckých posudkov
  • zaistenie vyhotovenia geometrických plánov, delenia pozemkov
  • zaistenie poistenia nehnuteľností
  • kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností na vlastný účet

Naše služby v oblasti developerských projektov začínajú už vo fáze vyhľadávania vhodných investičných príležitostí a pokračujú úzkou spoluprácou s investormi a architektmi.

1. sprostredkovanie služieb vrátane reklamy v tlači a na internete v rozsahu, ktorý bude za všetkých okolností smerovať k čo najrýchlejšiemu a najefektívnejšiemu predaju a zaradeniu nehnuteľností do databázy inzertných ponúk a ich zverejnenie, poskytovanie informácií tretím osobám

2. právny servis súvisiaci s uzatváraním rezervačných zmlúv, zmlúv o zmluvách budúcich, kúpnych zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností vrátane zaistenia právnych konzultácii, prípadne uzavretia týchto zmluvných aktov u notára alebo v advokátskej kancelárii

3. v prípade predaja nehnuteľností iného ako len zasieťovaného pozemku, zaistí sprostredkovateľ aj koordináciu pri riešení klientských zmien až po samotné predanie nehnuteľnosti po kolaudácii

4. konzultačnú a poradenskú činnosť organizácie a ekonomiky a to nielen s investorom, ale predovšetkým s architektom, ktorí spracováva projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt

5. zabezpečenie možnosti získania finančných prostriedkov pre nákup nehnuteľností formou hypotekárneho úveru alebo stavebného sporenia zo strany banky pre budúcich kupujúcich zo strany investora