FAQ

Chcem kúpiť nehnuteľnosť. Prečo ju hľadať cez vás?

Na našej stránke sú vždy iba aktuálne ponuky. Môžete sa však prihlásiť k odberu nových, resp. zlacnených nehnuteľností formou e-mailu alebo SMS. Naši makléri Vás budú informovať aj telefonicky. Máme vlastný informačný systém, ktorý neustále zdokonaľujeme a prehľadne vytvorenú stránku s jednoduchým ovládaním.

Ako používať vyhľadávač na vašej stránke?

Náš vyhľadávač je moderný, efektívny a veľmi jednoduchý. Stačí napísať kritériá (miesto, typ nehnuteľnosti, cena a pod.) nehnuteľnosti, ktorú hľadáte a stlačiť klávesu Enter. Systém zobrazí nehnuteľnosti, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám.

Našiel som nehnuteľnosť, o ktorú mám záujem. Ako ďalej postupovať?

Každý záujemca, ktorý si chce pozrieť nehnuteľnosť v našej ponuke, musí podpísať sprostredkovateľskú dohodu so zabezpečením obhliadky. Táto dohoda slúži na to, aby záujemca o kúpu spolupracoval pri kúpe tej konkrétnej nehnuteľnosti výlučne s našou realitnou kanceláriou. Znamená to, že ak si nehnuteľnosť pozrel cez našu kanceláriu, musí ju kúpiť cez našu kanceláriu. Ak sa rozhodne ju nekúpiť, nie je ničím viazaný. Sprostredkovateľská dohoda platí vždy iba pre kokrétnu nehnuteľnosť a podpisuje sa pred obhliadkou každej nehnuteľnosti.

Prečo sa platí rezervačná záloha?

Rezervačná záloha je určená na to, aby sa nehnuteľnosť predala práve vám. Slúži ako časť kúpnej ceny a je nevratná (v prípade, že nehnuteľnosť nekúpite bez vášho zavinenia, zálohu vám samozrejme vrátime). Zložením zálohy preukazujete seriózny záujem o kúpu nehnuteľnosti, zaviažete sa k jej kúpe a tiež preukazujete, že ste schopný zaplatiť kúpnu cenu.

Chcem prostredníctvom vás predať svoju nehnuteľnosť. Akú reklamu jej zabezpečíte?

Keďže si uvedomujeme, že všetko a všetci sú dnes na webe, dôraz kladieme najmä na reklamu na internete. Starostlivo vyberáme tie najsledovanejšie portály, inzerujeme na nich a staráme sa o to, aby sa naše ponuky nachádzali na popredných miestach. Naše stránku navštívi mesačne viac ako 60000 záujemcov. Takisto nezabúdame na reklamné bannery, inzertné tabule, billboardy, či lokálne noviny.

Aké služby mi poskytnete pri spolupráci na základe neexkluzívnej zmluvy?

 • Inzercia na našich webových stránkach a pre klientov u nás v realitnej kancelárii
 • Inzercia na viac ako 30 realitných portáloch
 • Aktívne ponúkanie nehnuteľností našim klientom, mailing, SMS
 • Možnosť umiestniť na nehnuteľnosť reklamný banner “Na predaj”
 • Pravidelný kontakt s analýzou záujemcov o nehnuteľnosť
 • Obhliadky nehnuteľností
 • Rezervácia nehnuteľnosti so záujemcom
 • Kompletný právny servis
 • Sprostredkujeme súdneho znalca, geodeta, rekonštrukciu nehnuteľnosti
 • Zastupovanie na katastri nehnuteľností
 • Odovzdanie nehnuteľnosti, odpis energií
 • Popredajný servis, poradenstvo
 • Čo znamená neexkluzívna spolupráca?

  Podpisom neexkluzívnej zmluvy s nami sa zaväzujete iba k tomu, že nám zaplatíte províziu v prípade, ak vašu nehnuteľnosť kúpi náš klient. Môžete však spolupracovať aj s inými RK.

  Aké služby mi poskytnete pri spolupráci na základe exkluzívnej zmluvy?

   

  • Nehnuteľnosť ponúkame ako svoju. Dostane lepšiu prezentáciu, viac fotografií v inzercii
  • Umiestnime ju na vyššie pozície na našej webovej stránke
  • Bude mať lepšie umiestnenie na realitných portáloch
  • Inzercia na ponukových tabuliach umiestnených na strategických miestach v meste
  • Inzercia v miestnych tlačených novinách
  • Exkluzívne ponuky vždy ponúkame potenciálnemu záujemcovi prednostne
  • Oslovíme aj spoľahlivých kolegov z iných RK, a ak majú potenciálneho kupujúceho oni, budeme vás v jednaní s nimi zastupovať
  • Obhliadky nehnuteľností s potencionálnym kupujúcim aj po 18:00 a cez víkend
  • Uhradíme vám overenie podpisu kúpnej zmluvy

  Čo vyplýva z exkluzívnej spolupráce?

  Podpisom exkluzívnej zmluvy sa zaväzujete zaplatiť províziu aj v prípade, že nehnuteľnosť kúpil klient, ktorý nebol našou kanceláriou ponúknutý priamo, ale reklama, ktorú naša RK vašej nehnuteľnosti urobí, môže spôsobiť to, že záujemca osloví rovno vás. Ak teda my investujeme do takejto účinnej reklamy vašej nehnuteľnosti, ako náš klient ste povinný odkázať každého potenciálneho kupcu na našu RK, aby vo veci kúpy komunikoval s nami. 

  Aké doklady potrebujem na prevod nehnuteľnosti?

  Ak ste kupujúci, potrebujete občiansky preukaz a peniaze (ak platíte prostredníctvom hypotéky, tak doklady podľa pokynov banky). Ak nehnuteľnosť predávate, potrebujete občiansky preukaz, vyhlásenie správcu (len pri byte), nadobúdaciu zmluvu (zmluvu, na základe ktorej ste nadobudli vlastníctvo k nehnuteľnosti). Nehnuteľnosť musí byť zapísaná na okresnom úrade - na katastrálnom odbore, teda musí byť zapísaná na liste vlastníctva. Keďže listy vlastníctva sú prístupné online, pri prevode vlastníctva nie je nevyhnutné mať k dispozícii originál listu vlastníctva. V prípade, že ho však bude vyžadovať banka, alebo iná inštitúcia, naši makléri vám zabezpečia vytiahnutie listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, vy iba zaplatíte správny poplatok vo výške 8 €. Ďaľší správny poplatok je potrebné uhradiť za prijatie návrhu na vklad Kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností vo výške 66 € / 266 € v prípade zrýchleného konania.

  Aké poplatky musím zaplatiť pri predaji nehnuteľnosti?

  Predávajúci musí zaplatiť za overenie podpisov, ktoré sa overujú buď na mestskom úrade alebo u notára. Výška poplatkov sa líši. Na úrade zaplatíte 1,50 € za podpis na jednej zmluve a u notára je to približne 3 € za podpis na jednej zmluve. Kupujúci musí zaplatiť 66 € na kolok za zavkladovanie kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. V prípade potreby rýchlejšieho zápisu kupujúceho na list vlastníctva, je potrebné si pripraviť 266 € na kolok.

  Čo ak chcem kúpu nehnuteľnosti financovať hypotekárnym úverom?

  Okrem poplatku za zavkladovanie kúpnych zmlúv zplatíte na katastri ďalších 66 € / 266 € pri zrýchlenom konaní za zavkladovanie záložných zmlúv a bankové poplatky. Tie sa líšia od banky k banke, ale musíte počítať s vyhotovením znaleckého posudku (120 € až 200 €), výber originálu listu vlastníctva (8 €) a geometrického plánu (8 €), potvrdenie o veku stavby (cca 6 €), aby ste o úver mohli vôbec požiadať.

  Môžem kúpiť družstevný byt na úver?

  Ak chcete za družstevný byť platiť úverom, musíte založiť inú nehnuteľnosť, pretože na družstevný byt vám banky úver nedajú, keďže je vo vlastníctve družstva a nie predávajúceho. Peniaze sa platia v tomto prípade väčšinou v hotovosti. Pri kúpe družstevného bytu prechádzajú na nového majiteľa práva na užívanie bytu. Nový nájomca môže následne požiadať správcu o odkúpenie bytu do svojho vlastníctva za zostatok hodnoty bytu, tzv. anuitu, a až potom sa môže stať právoplatným vlastníkom bytu.

  Čo znamená servis po predaji, ktorý tiež patrí medzi vaše služby?

  Zabezpečíme odovzdanie nehnuteľnosti, odovzdávací protokol (obsahuje odpis stavov a čísel meračov el, teplej a studenej vody, plynu, pri byte odpis meračov na radiátoroch a počet odovzdaných kľúčov). Vypracujeme žiadosti o zmenu odberateľa u poskytovateľov energií (elektrina, plyn, voda) a doručíme na príslušnú inštitúciu. Poskytneme vám poradenstvo ako postupovať po predaji, kam ísť, kde sa prihlásiť a odhlásiť, aby ste na nič nezabudli.