O nás

REALITY ALPIA - V REALITÁCH SME DOMA

Spoločnosť Reality Alpia svoju tradíciu buduje už od roku 1996. Viac ako 20-ročná prax nám priniesla veľké množstvo skúseností, ktoré každodenne pretavujeme do realizácie úspešných projektov. Z lokálnej firmy so sídlom v Martine sme postupne vyrástli na komplexnú realitnú sieť s 19 pobočkami po celom Slovensku. S ambíciou pôsobenia v každom slovenskom meste nad 30000 obyvateľov naďalej expandujeme. Nie sme franšíza ani zahraničná sieť. Sme hrdí na to, že sme slovenská spoločnosť. Nadväzujeme dlhodobé spolupráce nielen s klientmi, ale aj s našimi maklérmi. Obdobie spolupráce niekoľkonásobne prevyšuje celosvetový priemer. Taktiež flexibilne reagujeme na potreby klientov, požiadavky trhu a legislatívne zmeny. Našim klientom poskytujeme rozsiahle poradenstvo v oblasti realitného práva, katastrálneho zákona a financovania nehnuteľností.

Tvoríme zohratý tím, ktorý neimituje konkurenciu. Nastavujeme trendy v oblasti propagácie nehnuteľností, aktívnej správy záujemcov o kúpu, ako aj rozvoja nových regiónov.

Tradícia, skúsenosti, komplexnosť, vytrvalosť, flexibilita, kontakty a líderstvo sú štandardy spoločnosti Reality Alpia, ktoré svedčia o jej profesionalite.

Sme vašim spoľahlivým sprievodcom vo svete nehnuteľností.

Centrála

 • Mgr. Mirka Hanuliaková
  Mgr. Mirka Hanuliaková
   
  administratívny manažér +421 908 969 917mirka.hanuliakova@realityalpia.sk
  skderu

  Zodpovedá za školenie nových zamestnancov, kontrolu zabehnutých kancelárií a administratívne činnosti. Za svoju silnú stránku považuje komunikatívnosť, zodpovenosť a flexibilitu. Pre klientov vie byť prínosom svojou spoľahlivosťou, pracovitosťou a osobným prístupom. Je vždy ochotná pomôcť a dokáže pracovať aj pod tlakom. 

 • JUDr. Elena Lasičková
  JUDr. Elena Lasičková
   
  vedúca právneho oddelenia elena.lasickova@realityalpia.sk

  Zodpovedá za právnu agendu firmy, pripravuje právne dokumenty, poskytuje klientom právne poradenstvo. Má na starosti aj pracovnoprávne vzťahy v spoločnosti. Ako podniková právnička má absolútny prehľad o vnútornom živote firmy, čo je jedna z vecí, ktorá u mnohých realitných kanceláriách pri spolupráci s externými právnikmi absentuje. Za svoju silnú stránku považuje svedomitosť a zodpovedný prístup k práci.  Pre klientov vie byť prínosom svojou profesionalitou a pozitívnym prístupom.

 • Lukáš Lučanský
  Lukáš Lučanský
  97% Perfektný
  technický riaditeľ +421 908 914 025lukas.lucansky@realityalpia.sk
  sken

  Zastrešuje dizajn a marketing celej spoločnosti, taktiež sa stará o technické zabezpečenie. Nakoľko v minulosti pracoval na katastri nehnuteľností a viac ako deväť rokov v oblasti realít, preto má bohaté skúsenosti s vysporiadaním pozemkov, legalizáciou stavieb, či inými náležitosťami v oblasti katastra.

 • JUDr. Dušan Pytel
  JUDr. Dušan Pytelrealitný maklér+421 948 353 500dusan.pytel@realityalpia.sk
  sken

  Precíznosť, zodpovednosť a individuálny prístup sú jeho základnými prvkami práce, ktoré získal štúdiom a praxou spojenými s právom. Podľa konkrétnej situácie Vám erudovane vyberie najlepšiu možnosť na realitnom trhu. Svojou dlhoročnou reklamno-marketingovou činnosťou zastreší a zrealizuje najlepšiu propagáciu Vašej nehnuteľnosti a tým zabezpečí jej rýchly predaj alebo kúpu.

 • Ing. Anna Ogoreková
  Ing. Anna Ogorekovávedúci kancelárie+421 918 393 399anna.ogorekova@realityalpia.sk
  sken

  Zodpovedná za vedenie pobočky, vytváranie optimálnych pracovných podmienok a v neposlednom rade za profesionálny a ľudský prístup ku klientom. Má skúsenosti s riadením a motivovaním tímu, vedením personálnej agendy. Medzi silné stránky patrí disciplína, vytrvalosť a nadväzovanie ľudských vzťahov. 

 • Ing. Nikola Duchoňová
  Ing. Nikola Duchoňovárealitný maklér+421 902 670 631nikola.duchonova@realityalpia.sk
  skendeespl

  Skúsenosti z predchádzajúceho profesijného života z oblasti ľudských zdrojov, marketingu a obchodu jej pomáhajú aj pri práci realitného makléra. Keďže v minulosti pôsobila na medzinárodnom trhu jej výhodou sú najmä jazykové znalosti, ktoré využíva pri zahraničnej klientele. Zodpovednosť, empatia a individuálny prístup ku každému klientovi sú pre ňu prioritné.

 • Tibor Lubelec
  Tibor Lubelecrealitný maklér+421 903 228 047tibor.lubelec@realityalpia.sk
  skenpl
 • Slávka Orechová
  Slávka Orechovárealitný maklér+421 915 825 202slavka.orechova@realityalpia.sk
  skru
 • Silvia Smreková
  Silvia Smrekovárealitný maklér+421 915 524 451silvia.smrekova@realityalpia.sk
  skit

  Má veľké skúsenosti z predchádzajúceho zamestnania v oblasti zahraničného obchodu. Takisto jej devízou je vypracovaná komunikácia nielen s ľuďmi, ale i úradnými inštitúciami. Prioritne ako maklérka sa snaží obchody nehnuteľností riešiť s najväčšou zodpovednosťou. Najlepšia reklama je predsa odporúčanie.

 • Ing. Michal Hajdúch
  Ing. Michal Hajdúchrealitný maklér+421 903 604 153michal.hajduch@realityalpia.sk

  Na starosti má založenie pobočky v Nitre. Keďže vyrastal v podnikateľskom prostredí, po vysokej škole pôsobil v rodinnej firme ako revízny a servisný technik, stretával sa s vedením spoločností ohľadom vyjednávania podmienok, predaja a dodania tovaru a podobne. Vo voľnom čase sa venuje biliardu a futbalu. Jeho prednosťami sú ochota, komunikatívnosť a ľudský prístup. 

 • Mgr. Dominika Švagerko Galiková
  Mgr. Dominika Švagerko Galikovávedúci pobočky+421 917 114 587dominika.svagerkova@realityalpia.sk
  sk
 • Jana Hrehorčáková
  Jana Hrehorčákovárealitný maklér+421 903 285 202jana.hrehorcakova@realityalpia.sk

  Špeciálne sa zameriava na osobný kontakt s klientom. Pri realizovaní predaja či kúpy nehnuteľností klientom rieši a finalizuje ich vlastné povinnosti plynúce z ich predaja a kúpy nehnuteľností tak, aby klient pocítil čo najväčšie odbremenenie. Jej najsilnejšou devízou je ochota pomôcť a ústretovosť.

 • Jana Chalúpková
  Jana Chalúpkovárealitný maklér+421 907 420 873jana.chalupkova@realityalpia.sk
  skende

  Jej hlavnými prednosťami sú spoľahlivosť, precíznosť, príjemné a férové jednanie. Snaží sa hľadať riešenia pre maximálnu spokojnosť klienta. Dokáže poradiť a sprostredkovať aj hypotekárny úver.

 • Roman Hámor
  Roman Hámorvedúci kancelárie+421 905 188 086roman.hamor@realityalpia.sk
  sken

  Je konateľ a spolumajiteľ spoločnosti. Taktiež riadi tím maklérov, asistentov, ďalších zamestnancov a zodpovedá za chod ružomberskej pobočky. V oblasti realít pôsobí viac ako 15 rokov a túto prácu stále z celého srdca miluje. Za svoju silnú stránku považuje trpezlivosť, ktorá sa mu pri práci s ľuďmi neraz osvedčila. Dokáže sa o klientov postarať rovnako ako o svoju rodinu, či najlepšieho kamaráta. 

 • Mgr. Zuzana Hušlová
  Mgr. Zuzana Hušlováasistentka+421 908 517 854zuzana.huslova@realityalpia.sk
  skende

  V Reality Alpia je asistentkou od roku 2006 a je pravou rukou celej pobočky. V prípade potreby zastúpi maklérov pri nábere nehnuteľností, či obhliadke. Je zodpovedná i za organizovanie obchodov, podpisy kúpnych zmlúv, prepisy energií a pod. Za svoje silné stránky považuje dlhoročnú prax a trpezlivosť.

 • Ing. Peter Hámor
  Ing. Peter Hámorrealitný maklér+421 905 321 193peter.hamor@realityalpia.sk
  sken

  Exceluje v nábere a predaji nehnuteľností. Jeho silnou stránkou je riešenie všetkých problémov v čo najkratšom čase. Realizuje aj komplikované obchody a nachádza riešenia neriešiteľných situácií. Vo voľnom čase sa venuje športu.

 • Mgr. Jana Hatalová
  Mgr. Jana Hatalováosobná asistentka Petra Hámora+421 907 395 215jana.hatalova@realityalpia.sk
  sken
 • Peter Maga
  Peter Magarealitný maklér+421 902 896 666peter.maga@realityalpia.sk
  sk

  Spoluprácu zakladá na férovej komunikácii s ľuďmi. Efektívne spája dopyt s ponukou. Pre spokojnosť klienta hľadá všetky možné riešenia a alternatívy. Má príjemné vystupovanie, je empatický a odolný voči stresu. Z predchádzajúcich zamestnaní ma bohaté skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia tímu.

 • Zuzana Mydlová
  Zuzana Mydlovárealitný maklér+421 910 355 776zuzana.mydlova@realityalpia.sk
  sken

  Na základe dlhoročných skúseností v kancelárii vie odborne poradiť pri predaji a kúpe nehnuteľností. Ako realitný maklér sa stará o spokojnosť klientov od vyhľadania nehnuteľnosti alebo klienta až po úspešnú realizáciu obchoduMá obchodného ducha a za svoje silné stránky považuje zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilitu a v neposlednom rade aj priateľský prístup. 

 • Juraj Náhlovský
  Juraj Náhlovskýrealitný maklér+421 917 524 879juraj.nahlovsky@realityalpia.sk
  sk

  Jeho silnými stránkami sú hlavne priateľský a zodpovedný prístup, ochota pracovať v tíme. Hľadá všetky možné riešenia a alternatívy, aby úspešne uzatvoril obchod k spokojnosti všetkých zúčastnených.

 • Ing. Silvia Baranová
  Ing. Silvia Baranovárealitný maklér+421 905 624 367silvia.baranova@realityalpia.sk
  sken

  Vďaka skúsenostiam v bankovníctve dokáže klientom poradiť nielen v realitnom sektore, ale aj v oblasti financií. Špecializuje sa na náber, predaj a kúpu nehnuteľností. Vždy je ochotná pomôcť pri celom procese realizácie obchodu . Jej silnou stránkou je ústretovosť, komunikatívnosť a priateľský prístup.

 • Bc. Iveta Melicherová
  Bc. Iveta Melicherovárealitný maklér+421 915 873 086iveta.melicherova@realityalpia.sk
  sk
 • Mgr. Miroslava Kučerová
  Mgr. Miroslava Kučerovárealitný maklér+421 911 780 346miroslava.kucerova@realityalpia.sk
  skenru
 • Mgr. Tomáš Lasička
  Mgr. Tomáš Lasičkavedúci kancelárie+421 902 371 501tomas.lasicka@realityalpia.sk
  sk

  Pred prácou v Reality Alpia pracoval ako odborný referent na sociálnom odbore na Žilinskom samosprávnom kraji. Neskôr ako Team koordinátor pobočky Zuno Bank AG v Žiline, vďaka týmto profesionálnym skúsenostiam dokáže klientom poradiť nielen v oblasti realít ale aj bankovníctva (hypotéky), katastra a stavebníctva. Špecializuje sa na lokality Žilina- sídlisko Hájik a okolie, takisto smer Bytča a okolie. Jeho silnou stránkou sú nielen profesionálne skúsenosti, odborná spôsobilosť a dlhodobá prax v práci s ľuďmi, ale i všeobecný prehľad a komunikatívnosť.

 • Patrícia Capková
  Patrícia Capkovárealitný maklér+421 908 869 268patricia.capkova@realityalpia.sk
  sken

  Moje dlhoročné skúsenosti s prácou s klientmi sa mi osvedčili aj pri práci s nehnuteľnosťami. Práca realitného makléra ma neskutočne baví a nevnímam ju len ako prácu, ale je to zároveň aj moje hobby a životný štýl. Snažím sa ju robiť na profesionálnej úrovni, a preto sa snažím v oblasti realít neustále vzdelávať a zlepšovať. Spokojnosť mojich klientov - predávajúcich aj kupujúcich je pre mňa prvoradá. Každý jeden realizovaný obchod si užívam a pracujem na ňom zodpovedne. Ďakujem za prejavenú dôveru a teším sa na spoluprácu pri predaji Vašej nehnuteľnosti.

 • Mgr. Adriána Bučková
  Mgr. Adriána Bučkovárealitný maklér+421 948 315 862adriana.buckova@realityalpia.sk
  sken

  Realitná maklérka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obchodu a zákazníckeho servisu na slovenskom aj medzinárodnom trhu. Špecializujem sa na oblasť Kysuce, Orava, Žilina a okolie - smer Terchová. Skôr než snívanie, preferujem plnenie snov. Veľmi rada pomôžem aj Vám, splniť si sen o vlastnom bývaní...

 • Mgr. Roman Akantis
  Mgr. Roman Akantisrealitný maklér+421 905 358 191roman.akantis@realityalpia.sk
  sk

  Maklér s dlhoročnými skúsenosťami s komunikáciou a prácou s ľuďmi, ktorý Vám pomôže pri Vašich požiadavkách týkajúcich sa všetkých druhov nehnuteľností v Žiline a okolí. Jeho pôsobnosť je zameraná aj na celú oblasť od Žiliny smer Zázrivá, kde dôverne pozná celú lokalitu tejto doliny, Terchovej a širokého okolia.

 • JUDr. Dušan Pytel
  JUDr. Dušan Pytelrealitný maklér+421 948 353 500dusan.pytel@realityalpia.sk
  sken

  Precíznosť, zodpovednosť a individuálny prístup sú jeho základnými prvkami práce, ktoré získal štúdiom a praxou spojenými s právom. Podľa konkrétnej situácie Vám erudovane vyberie najlepšiu možnosť na realitnom trhu. Svojou dlhoročnou reklamno-marketingovou činnosťou zastreší a zrealizuje najlepšiu propagáciu Vašej nehnuteľnosti a tým zabezpečí jej rýchly predaj alebo kúpu.

 • Miloš Tančibok
  Miloš Tančibokrealitný maklér+421 904 536 226milos.tancibok@realityalpia.sk
  sk

  Počas dlhoročnej práce v oblasti služieb a obchodu získal skúsenosti, ktoré pomáhajú porozumieť Vašim požiadavkám v realitnom svete. Jeho hlavnou prioritou je maximálna spokojnosť klientov, a to aj po zrealizovaní kúpy, predaja alebo prenájmu. Špecializuje sa na mestá Bytča, Žilina a okolie.

 • Viktor Smieško
  Viktor Smieškorealitný maklér+421 907 518 886viktor.smiesko@realityalpia.sk
  sken