O nás

REALITY ALPIA - V REALITÁCH SME DOMA

Od roku 1996 úspešne pôsobíme na realitnom trhu, kde sa chyby neodpúšťajú. Viac ako 20-ročná stabilita Reality Alpia a obrovské množstvo zrealizovaných projektov sú zárukou našej bezúhonnosti. Z rodinnej firmy so sídlom v Martine sme sa rozrástli na realitnú kanceláriu s 18 pobočkami po celom Slovensku. Stále expandujeme, s ambíciou pôsobiť vo všetkých slovenských mestách nad 40 000 obyvateľov.

Sme slovenská spoločnosť. Nie sme však franchise ani zahraničná sieť. Vo väčšine realitných kancelárií sú makléri osamelými bežcami, pracujú sami za seba a kancelária ich iba zastrešuje. V Reality Alpia sú naši makléri v priemere 8 - 13 rokov, čo svedčí o našej profesionalite. 

Všetci tvoríme jeden zohratý tím a spoločne hľadáme váš domov. Venujeme sa sprostredkovaniu predaja a kúpy nehnuteľností, ale aj výkupu nehnuteľností za seriózne ceny. Púšťame sa aj do dlhodobých, zložitejších developerských projektov. 

Máme vlastný, moderný realitný systém, ktorý sa neustále vyvíja a preto držíme krok s premenlivými požiadavkami a potrebami trhu. Sledujeme legislatívne zmeny a vieme na ne flexibilne reagovať. Spolupracujeme s právnikmi, katastrom nehnuteľností a vieme pre vás zabezpečiť široké portfólio realitných, finančných a poradenských služieb. 

Sme vašim spoľahlivým sprievodcom vo svete nehnuteľností.

Centrála

 • Mgr. Mirka Hanuliaková
  Mgr. Mirka Hanuliakováadministratívny manažérvšetky ponuky+421 908 969 917mirka.hanuliakova@realityalpia.sk
  skderu

  Zodpovedá za školenie nových zamestnancov, kontrolu zabehnutých kancelárií a administratívne činnosti. Za svoju silnú stránku považuje komunikatívnosť, zodpovenosť a flexibilitu. Pre klientov vie byť prínosom svojou spoľahlivosťou, pracovitosťou a osobným prístupom. Je vždy ochotná pomôcť a dokáže pracovať aj pod tlakom. 

 • JUDr. Elena Lasičková
  JUDr. Elena Lasičkovávedúca právneho oddelenia elena.lasickova@realityalpia.sk

  Zodpovedá za právnu agendu firmy, pripravuje právne dokumenty, poskytuje klientom právne poradenstvo. Má na starosti aj pracovnoprávne vzťahy v spoločnosti. Ako podniková právnička má absolútny prehľad o vnútornom živote firmy, čo je jedna z vecí, ktorá u mnohých realitných kanceláriách pri spolupráci s externými právnikmi absentuje. Za svoju silnú stránku považuje svedomitosť a zodpovedný prístup k práci.  Pre klientov vie byť prínosom svojou profesionalitou a pozitívnym prístupom.

 • Ing. Ivana Poliaková
  Ing. Ivana Poliakováprávne oddelenie ivana.poliakova@realityalpia.sk
  sken

  Na starosti má personalistiku vypracovanie zmlúv. Má zodpovedný prístup, je ochotná pomôcť a hľadať riešenia. Podľa nej neexistuje problém, ktorý by sa nedal vyriešiť.

 • Lukáš Lučanský
  Lukáš Lučanskýtechnický riaditeľvšetky ponuky+421 908 914 025lukas.lucansky@realityalpia.sk
  sken

  Zastrešuje dizajn a marketing celej spoločnosti, taktiež sa stará o technické zabezpečenie. Nakoľko v minulosti pracoval na katastri nehnuteľností a viac ako deväť rokov v oblasti realít, preto má bohaté skúsenosti s vysporiadaním pozemkov, legalizáciou stavieb, či inými náležitosťami v oblasti katastra.

 • JUDr. Dušan Pytel
  JUDr. Dušan Pytelrealitný maklér+421 948 353 500dusan.pytel@realityalpia.sk
  sken

  Precíznosť, zodpovednosť a individuálny prístup sú jeho základnými prvkami práce, ktoré získal štúdiom a praxou spojenými s právom. Podľa konkrétnej situácie Vám erudovane vyberie najlepšiu možnosť na realitnom trhu. Svojou dlhoročnou reklamno-marketingovou činnosťou zastreší a zrealizuje najlepšiu propagáciu Vašej nehnuteľnosti a tým zabezpečí jej rýchly predaj alebo kúpu.

 • Marek Chott
  Marek Chottrealitný maklér+421 904 603 617marek.chott@realityalpia.sk
  skende

  Ako realitný maklér vyhľadáva nehnuteľnosti vhodné na predaj ako aj na prenájom. Zodpovedá za celý priebeh obchodu a stará sa o klienta aj po uzavretí zmluvy. Jeho prednosťami sú komunikatívnosť, priateľský prístup,precíznosť a cieľavedomosť. Zakladá si na dôkladnej starostlivosti o klienta a dosiahnutí spokojnosti na strane kupujúceho i predávajúceho. Svoje dlhoročné skúsenosti v podnikaní uplatňuje na realitnom trhu. Zabezpečuje náber a poradenstvo v oblasti predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností Na Reality Alpia by ste sa mali podľa neho obrátiť preto, že dostanete bezplatné poradenstvo ohľadom predaja a tiež bezplatný právny servis, kúpne zmluvy, kataster a finančné poradenstvo - hypotekárne a spotrebné úvery a vybavia vám aj odpis energií a prepis na nového majiteľa.

 • Ing. Anna Ogoreková
  Ing. Anna Ogorekovávedúci kancelárie+421 918 393 399anna.ogorekova@realityalpia.sk
  sken

  Zodpovedná za vedenie pobočky, vytváranie optimálnych pracovných podmienok a v neposlednom rade za profesionálny a ľudský prístup ku klientom. Má skúsenosti s riadením a motivovaním tímu, vedením personálnej agendy. Medzi silné stránky patrí disciplína, vytrvalosť a nadväzovanie ľudských vzťahov. 

 • Katarína Cibuľová
  Katarína Cibuľováasistent+421 915 074 824katarina.cibulova@realityalpia.sk
  sken

  Je pravou rukou maklérov a vedúcej kancelárie. Má na starosti administratívu kancelárie, pripravuje podklady maklérom, vyhľadáva nové nehnuteľnosti a má prehľad o všetkom čo sa v kancelárii deje. Špecializuje sa na organizovanie času maklérov, má prehľad o všetkých ponukách nehnuteľností RK a jej úlohou je to, aby sa o týchto ponukách dozvedelo čo najviac záujemcov. Je mozgom kancelárie a dohliada na to, aby boli všetci v správnom čase na správnom mieste a na nič sa nezabudlo.

 • Zuzana Kubáňová
  Zuzana Kubáňovárealitný maklér+421 907 325 051zuzana.kubanova@realityalpia.sk
  deenruplit

  V oblasti realít pracuje už vyše 10 rokov. Má bohaté skúsenosti z oblasti bankovníctva, cestového ruchu, administratívy a práce s ľuďmi. Špeciálne sa zameriava na osobný kontakt s klientom. Pri realizovaní predaja či kúpy nehnuteľností klientom rieši a finalizuje ich vlastné povinnosti vyplývajúce z predaja a kúpy nehnuteľností tak, aby klient pocítil čo najväčšie odbremenenie. Jej najsilnejšou devízou je ústretovosť a ochota pomáhať. Zakladá si na odporúčaniach, čo po rokoch pôsobenia na realitnom trhu vie, že je najväčšia odmena jej  práce.

 • Ján Cibuľa
  Ján Cibuľarealitný maklér+421 905 580 613jan.cibula@realityalpia.sk
  enfrplru

  Výborne pozná Liptov, zameriava sa na predaj pozemkov, domov, chát a bytov. Chce predstaviť región ako ideálnu lokalitu na bývanie, oddych a podnikanie v rekreačných službách nielen domácim, ale aj zahraničným klientom. Hovorí anglicky a francúzsky. Je ústretový, komunikatívny a snaží sa o osobitný prístup ku každému klientovi.

 • Martin Jančuška
  Martin Jančuškarealitný maklér+421 903 270 735martin.jancuska@realityalpia.sk
  deenpl

  Je zodpovedný za realitný trh v regióne Liptova, stará sa o rozširovanie portfólia ponúk nehnuteľností vhodných na predaj alebo prenájom a aktívne ich ponúka záujemcom. Na realitnej pôde sa pohybuje už niekoľko rokov a preto sa domnieva, že len tak ho niečo neprekvapí. Myslí si, že v realitnom biznise sa často vytráca ľudský prístup ku klientovi, preto sa usiluje pristupovať ku klientom ako priateľ a byť otvorený a úprimný.

 • Silvia Smreková
  Silvia Smrekovárealitný maklér+421 915 524 451silvia.smrekova@realityalpia.sk

  Má veľké skúsenosti z predchádzajúceho zamestnania v oblasti zahraničného obchodu. Takisto jej devízou je vypracovaná komunikácia nielen s ľuďmi, ale i úradnými inštitúciami. Prioritne ako maklérka sa snaží obchody nehnuteľností riešiť s najväčšou zodpovednosťou. Najlepšia reklama je predsa odporúčanie.

 • Miroslava Fľaková
  Miroslava Fľakováasistent+421 902 296 634miroslava.flakova@realityalpia.sk
  sken

  Má na starosti kontrolu dražieb, inzerciu, vyhľadávanie a evidovanie nových klientov, zaznamenávanie priebehu jednotlivých obchodov a ďalšie pomocné práce. Za svoju silnú stránku považuje serióznosť, komunikatívnosť, zodpovednosť a ochotu vždy pomôcť a poradiť. Spokojnosť klientov jej nie je ľahostajná, preto sa snaží vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám.

 • Simona Diabelková
  Simona Diabelkovárealitný maklér+421 918 815 152simona.diabelkova@realityalpia.sk
  sken

  Na pozícii realitného makléra pracuje už 13 rokov a zakladá si na tom, že s klientami nadväzuje osobné vzťahy. Nevníma ich ako klientov ale ako priateľov. Váži si pozitívne referencie a osobné odporúčania, pretože verí, že pri obrovskej konkurencii medzi maklérmi jediná cesta k úspechu vedie cez spokojnosť klientov.

 • Bc. Martina Bernátová
  Bc. Martina Bernátováosobný asistent Simony Diabelkovej+421 907 547 733martina.bernatova@realityalpia.sk
  sken

  Jej pracovnou náplňou je sledovanie nových ponúk, administratívne práce, vybavovanie klientskych stránok v neprítomnosti makléra. Za svoju silnú stránku považuje zodpovednosť, lojálnosť a ochotu pomôcť. Má skúsenosti z bankovníctva a finančného sektoru.

 • Mária Kováčová
  Mária Kováčovárealitný maklér+421 908 939 984maria.kovacova@realityalpia.sk
  sk

  Ako realitná maklérka vyhľadáva nehnuteľnosti vhodné na predaj ako aj na prenájom. Zodpovedá za celý priebeh obchodu a stará sa o klienta aj po uzavretí zmluvy. K jej prednostiam patrí dochvíľnosť, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie. Práca s ľuďmi ju veľmi baví a urobí všetko pre spokojnosť klienta, pretože verí, že jediná cesta k úspechu vedie cez spokojných klientov. 

 • Mgr. Michaela Hanakovičová
  Mgr. Michaela Hanakovičováosobný asistent Márie Kováčovej+421 905 885 968michaela.hanakovicova@realityalpia.sk
  sken
 • Rastislav Párička
  Rastislav Páričkarealitný maklér+421 905 202 221rastislav.paricka@realityalpia.sk
  sk

  V oblasti realít pracuje už takmer 15 rokov. Je to jeden z najdlhšie pôsobiacich maklérov poskytujúcich realitné služby v Martine. Jeho dlhoročná prax a skúsenosti sú neoceniteľným benefitom pri predaji či kúpe akejkoľvek nehnuteľnosti a riešení všetkých otázok spojených s nehnuteľnosťami. Vie správne poradiť a jeho cieľom je spokojnosť klienta. Medzi jeho silné stránky patrí cieľavedomosť a obchodný duch.

 • Emília Gajdošová
  Emília Gajdošovárealitný maklér+421 908 555 810emilia.gajdosova@realityalpia.sk
  sken

  Jej silnými stránkami sú hlavne priateľský a zodpovedný prístup, ochota pracovať v tíme. Hľadá všetky možné riešenia a alternatívy, aby úspešne uzatvorila obchod k spokojnosti všetkých zúčastnených.

 • Mgr. Dominika Švagerko Galiková
  Mgr. Dominika Švagerko Galikovávedúci pobočky+421 917 114 587dominika.svagerkova@realityalpia.sk
  sk
 • Ing. Veronika Babejová
  Ing. Veronika Babejovárealitný maklér+421 940 758 736veronika.babejova@realityalpia.sk
  skende

  Špecializuje sa na predaj bytov a rodinných domov a kladie dôraz na to, že s predávajúcim je v kontakte počas celej doby ponuky nehnuteľnosti. Na Reality Alpia by ste sa mali podľa nej obrátiť preto, že dostanete bezplatné poradenstvo ohľadom predaja a tiež bezplatný právny servis, kúpne zmluvy, kataster a finančné poradenstvo - hypotekárne a spotrebné úvery a vybavia vám aj odpis energií a prepis na nového majiteľa.
  Silnými stránkami sú hlavne priateľský prístup, serióznosť a ústretovosť, ochota vždy pomôcť a poradiť.
  Špecializuje sa na predaj bytov a rodinných domov a kladie dôraz na to, že s predávajúcim je v kontakte počas celej doby ponuky nehnuteľnosti. Na Reality Alpia by ste sa mali podľa nej obrátiť preto, že dostanete bezplatné poradenstvo ohľadom predaja a tiež bezplatný právny servis, kúpne zmluvy, kataster a finančné poradenstvo - hypotekárne a spotrebné úvery a vybavia vám aj odpis energií a prepis na nového majiteľa. Silnými stránkami sú hlavne priateľský prístup, serióznosť a ústretovosť, ochota vždy pomôcť a poradiť.

 • Jana Hrehorčáková
  Jana Hrehorčákovárealitný maklér+421 903 285 202jana.hrehorcakova@realityalpia.sk

  Špeciálne sa zameriava na osobný kontakt s klientom. Pri realizovaní predaja či kúpy nehnuteľností klientom rieši a finalizuje ich vlastné povinnosti plynúce z ich predaja a kúpy nehnuteľností tak, aby klient pocítil čo najväčšie odbremenenie. Jej najsilnejšou devízou je ochota pomôcť a ústretovosť.

 • Jana Chalúpková
  Jana Chalúpkovárealitný maklér+421 907 420 873jana.chalupkova@realityalpia.sk
  skende

  Jej hlavnými prednosťami sú spoľahlivosť, precíznosť, príjemné a férové jednanie. Snaží sa hľadať riešenia pre maximálnu spokojnosť klienta. Dokáže poradiť a sprostredkovať aj hypotekárny úver.

 • Radovan Štefaňák
  Radovan Štefaňákrealitný maklér+421 949 766 643radovan.stefanak@realityalpia.sk
  sk
 • Marcela Fábry
  Marcela Fábryrealitný maklér+421 911 352 030marcela.fabry@realityalpia.sk
  skende
 • Roman Hámor
  Roman Hámorvedúci kancelárie+421 905 188 086roman.hamor@realityalpia.sk
  sken

  Je konateľ a spolumajiteľ spoločnosti. Taktiež riadi tím maklérov, asistentov, ďalších zamestnancov a zodpovedá za chod ružomberskej pobočky. V oblasti realít pôsobí viac ako 15 rokov a túto prácu stále z celého srdca miluje. Za svoju silnú stránku považuje trpezlivosť, ktorá sa mu pri práci s ľuďmi neraz osvedčila. Dokáže sa o klientov postarať rovnako ako o svoju rodinu, či najlepšieho kamaráta. 

 • Mgr. Zuzana Hušlová
  Mgr. Zuzana Hušlováasistent+421 908 517 854zuzana.huslova@realityalpia.sk
  skende

  V Reality Alpia je asistentkou od roku 2006 a je pravou rukou celej pobočky. V prípade potreby zastúpi maklérov pri nábere nehnuteľností, či obhliadke. Je zodpovedná i za organizovanie obchodov, podpisy kúpnych zmlúv, prepisy energií a pod. Za svoje silné stránky považuje dlhoročnú prax a trpezlivosť.

 • Ing. Peter Hámor
  Ing. Peter Hámorrealitný maklér+421 905 321 193peter.hamor@realityalpia.sk
  sken

  Exceluje v nábere a predaji nehnuteľností. Jeho silnou stránkou je riešenie všetkých problémov v čo najkratšom čase. Realizuje aj komplikované obchody a nachádza riešenia neriešiteľných situácií. Vo voľnom čase sa venuje športu.

 • Iveta Mayerová
  Iveta Mayerováosobný asistent Ing. Petra Hámora+421 918 423 321iveta.mayerova@realityalpia.sk
  skruen
 • Peter Maga
  Peter Magarealitný maklér+421 902 896 666peter.maga@realityalpia.sk
  sk

  Spoluprácu zakladá na férovej komunikácii s ľuďmi. Efektívne spája dopyt s ponukou. Pre spokojnosť klienta hľadá všetky možné riešenia a alternatívy. Má príjemné vystupovanie, je empatický a odolný voči stresu. Z predchádzajúcich zamestnaní ma bohaté skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia tímu.

 • Barbora Húsková
  Barbora Húskováosobný asistent Petra Magu+421 915 161 966barbora.huskova@realityalpia.sk
  skendepl
 • Zuzana Mydlová
  Zuzana Mydlovárealitný maklér+421 910 355 776zuzana.mydlova@realityalpia.sk
  sken

  Na základe dlhoročných skúseností v kancelárii vie odborne poradiť pri predaji a kúpe nehnuteľností. Ako realitný maklér sa stará o spokojnosť klientov od vyhľadania nehnuteľnosti alebo klienta až po úspešnú realizáciu obchoduMá obchodného ducha a za svoje silné stránky považuje zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilitu a v neposlednom rade aj priateľský prístup. 

 • Ing. Silvia Baranová
  Ing. Silvia Baranovárealitný maklér+421 905 624 367silvia.baranova@realityalpia.sk
  sken

  Vďaka skúsenostiam v bankovníctve dokáže klientom poradiť nielen v realitnom sektore, ale aj v oblasti financií. Špecializuje sa na náber, predaj a kúpu nehnuteľností. Vždy je ochotná pomôcť pri celom procese realizácie obchodu . Jej silnou stránkou je ústretovosť, komunikatívnosť a priateľský prístup.

 • Juraj Náhlovský
  Juraj Náhlovskýrealitný maklér+421 917 524 879juraj.nahlovsky@realityalpia.sk
  sk

  Jeho silnými stránkami sú hlavne priateľský a zodpovedný prístup, ochota pracovať v tíme. Hľadá všetky možné riešenia a alternatívy, aby úspešne uzatvoril obchod k spokojnosti všetkých zúčastnených.

 • PhDr. Ondrej Rusnák
  PhDr. Ondrej Rusnákrealitný maklér+421 905 200 561ondrej.rusnak@realityalpia.sk
  skpl
 • Ing. Ľudmila Bendžalová
  Ing. Ľudmila Bendžalovárealitný maklér+421 905 122 397ludmila.bendzalova@realityalpia.sk
  skenru

  Ako realitná maklérka vyhľadáva nehnuteľnosti a zabezpečuje kompletný priebeh obchodu.  K jej prednostiam patrí spoľahlivosť, dochvíľnosť, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie. Práca s ľuďmi ju veľmi baví a urobí všetko pre spokojnosť klienta, pretože verí, že jediná cesta k úspechu vedie cez spokojných klientov.

 • Mgr. Tomáš Lasička
  Mgr. Tomáš Lasičkavedúci kancelárie+421 902 371 501tomas.lasicka@realityalpia.sk
  sk

  Pred prácou v Reality Alpia pracoval ako odborný referent na sociálnom odbore na Žilinskom samosprávnom kraji. Neskôr ako Team koordinátor pobočky Zuno Bank AG v Žiline, vďaka týmto profesionálnym skúsenostiam dokáže klientom poradiť nielen v oblasti realít ale aj bankovníctva (hypotéky), katastra a stavebníctva. Špecializuje sa na lokality Žilina- sídlisko Hájik a okolie, takisto smer Bytča a okolie. Jeho silnou stránkou sú nielen profesionálne skúsenosti, odborná spôsobilosť a dlhodobá prax v práci s ľuďmi, ale i všeobecný prehľad a komunikatívnosť.

 • Ing. Miroslava Vančíková
  Ing. Miroslava Vančíkováasistent+421 902 655 696miroslava.vancikova@realityalpia.sk
  sken

  Hlavnou náplňou jej práce sú administratívne činnosti v realitnej kancelárii. Zaoberá sa vyhľadávaním nových klientov, inzerciou a evidenciou nehnuteľností. Snaží sa byť vždy nápomocná maklérom. Medzi jejsilné stránky patrí komunikatívnosť, serióznosť, zodpovednosť a ochota.

 • Mgr. Mária Myšiaková
  Mgr. Mária MyšiakováRealitný maklér+421 910 954 103maria.mysiakova@realityalpia.sk
  sk

  Ak hľadáte makléra s osobným prístupom, ceníte si serióznosť a diskrétnosť pri jednaní, Mária je Váš špecialista pre oblasť Žiliny a okolia, ktorého hľadáte. Má mnohoročnú prax v oblasti obchodu, služieb a komunikácie s privátnymi aj korporátnymi klientmi. Je jedno či nehnuteľnosť predávate, alebo hľadáte svoje prvé bývanie, Mária Vás úspešne prevedie celým náročným procesom kúpy a predaja nehnuteľnosti.

 • JUDr. Dušan Pytel
  JUDr. Dušan Pytelrealitný maklér+421 948 353 500dusan.pytel@realityalpia.sk
  sken

  Precíznosť, zodpovednosť a individuálny prístup sú jeho základnými prvkami práce, ktoré získal štúdiom a praxou spojenými s právom. Podľa konkrétnej situácie Vám erudovane vyberie najlepšiu možnosť na realitnom trhu. Svojou dlhoročnou reklamno-marketingovou činnosťou zastreší a zrealizuje najlepšiu propagáciu Vašej nehnuteľnosti a tým zabezpečí jej rýchly predaj alebo kúpu.

 • Mgr. Roman Akantis
  Mgr. Roman Akantisrealitný maklér+421 905 358 191roman.akantis@realityalpia.sk
  sk

  Maklér s dlhoročnými skúsenosťami s komunikáciou a prácou s ľuďmi, ktorý Vám pomôže pri Vašich požiadavkách týkajúcich sa všetkých druhov nehnuteľností v Žiline a okolí. Jeho pôsobnosť je zameraná aj na celú oblasť od Žiliny smer Zázrivá, kde dôverne pozná celú lokalitu tejto doliny, Terchovej a širokého okolia.

 • Martin Oravkin
  Martin Oravkinrealitný maklér+421 917 111 522martin.oravkin@realityalpia.sk
  sk

  Dlhoročné skúsenosti z obchodnej a stavebnej činnosti sú jeho výhodou. Je maklér, ktorý vie poradiť a urobiť maximum pre klienta. Je zodpovedný, vytrvalý a vždy ochotný nájsť to správne riešenie.

 • Ing. Vladimír Belánik
  Ing. Vladimír Belánikrealitný maklér+421 905 523 379vladimir.belanik@realityalpia.sk
  skenru

  Hľadáte makléra s dlhoročnými skúsenosťami a bohatou odbornou praxou doma i v zahraničí?  Neváhajte ma kontaktovať, som tu pre Vás. Dokážem Vám poradiť v oblasti bankovníctva, stavebníctva či katastra. Verím, že s mojim prístupom spoločne rýchlo a ľahko zrealizujeme  kúpu, predaj či prenájom nehnuteľnosti. Na základe môjho miesta bydliska sa prioritne špecializujem na lokality v smere Žilina – Bytča a okolie.

 • JUDr. Ivana Tkáčová
  JUDr. Ivana Tkáčovárealitný maklér+421 911 861 507ivana.tkacova@realityalpia.sk
  sken

  Ako realitný maklér s právnickým vzdelaním Vám rada pomôžem zabezpečiť kompletný servis pri predaji nehnuteľností aj s poskytnutím právneho poradenstva.