Hypotéka a finančné služby

Hypotéka a finančné služby

 

Na trhu je množstvo realitných kancelárií, ktoré sa líšia svojou kvalitou, servisom, prístupom maklérov, ale aj množstvom sprievodných služieb ako sú práve služby finančné. Pre Vás, ktorí sa rozhodnete predať Vašu nehnuteľnosť, sme schopní zaistiť niekoľko variant finančných služieb k Vašej spokojnosti. Jedná sa najmä o výkup nehnuteľností, a to aj zadlžených, alebo poskytnutie finančných prostriedkov ešte skôr ako sami nehnuteľnosť predáme. Tieto služby môžeme poskytnúť, pretože sme si istý svojou schopnosťou Vašu nehnuteľnosť predať a tiež svojou silnou finančnou základňou.

 

V prípade, že uvažujete o kúpe nehnuteľnosti a chýbajú Vám potrebné finančné prostriedky, máte možnosť svoje potreby riešiť hypotekárnym úverom, alebo úverom zo stavebného sporenia. Na rozdiel od bežných úverov sú obidve formy úverovania podporené štátom.

 

Hypotekárny úver

Čo je to hypotekárny úver?

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, a ktorý poskytuje hypotekárna banka na vymedzené účely.


Pre koho je určený?

Hypotekárny úver je určený pre žiadateľov od 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, pre občanov EU s príjmom od firmy sídliacej na území SR, ale aj pre cudzincov bez trvalého pobytu a príjmu na území SR.


Aké sú výhody hypotekárneho úveru?

- rýchle riešenie vlastného bývania

- financovanie do výšky celej kúpnej ceny, tzn. nepotrebujete žiadne vlastné prostriedky

- možnosť rozloženia splátok na dlhé časové obdobie (až do 30 rokov)

- štátna podpora a odpočet úrokov z daňového základu

- nízka úroková sadzba

- možnosť kombinácie so stavebným sporením alebo životným poistením

- možnosť úveru aj bez dokladovania príjmu


Na čo môžem hypotekárny úver použiť?

- na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti

- na výstavbu alebo zmenu dokončenej stavby

- na údržbu tuzemskej nehnuteľnosti

- na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vysporiadanie dedičstva

- na splatenie poskytnutého úveru použitého na účely uvedené vyššie, ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze

- na splatenie úveru poskytnutého na vyššie uvedené účely, ktorý nie je hypotekárnym úverom


Ako je hypotekárny úver zabezpečený?

Hypotekárny úver musí byť zo zákona zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Zväčša to býva záložné právo priamo ku kupovanej nehnuteľnosti. Hypotekárny úver môže byť zabezpečný:

- bytom

- nebytovými priestormi v obytnom dome v prípade financovania ich zmeny na bytové

- rodinným domom

- rozostavaným rodinným domom

- stavebným pozemkom

- rekreačným objektom, ktorý je celoročne obývateľný


Je výška hypotekárneho úveru obmedzená?

Výška hypotekárneho úveru je limitovaná hodnotou zakladaných nehnuteľností a schopnosťou klienta poskytovaný úver splácať (jeho bonitou).


Aké sú lehoty splatnosti hypotekárneho úveru, aká je úroková sadzba?

Lehota splatnosti je spravidla 4 – 30 rokov. Úrokové sadzby stanovujú banky podľa úrokových sadzobníkov. Výška úroku závisí na dĺžke fixácie a ďalších podmienkach.


Ako môžem hypotekárny úver čerpať a splácať?

Hypotekárny úver je možné vyčerpať jednorazovo (v prípade financovania kúpy nehnuteľnosti, alebo jej údržby, rekonštrukcie), alebo postupne (v prípade výstavby, alebo rozsiahlej rekonštrukcie). Splácanie si klient dohodne či už fixnými splátkami (po celý čas splácania úveru v rovnakej výške), ale aj formou progresívneho, alebo degresívnho splácania (výška splátok sa počas splácania zvyšuje, alebo znižuje).


Ako sú hypotekárne úvery podporované štátom?

V súčasnosti je štátny príspevok riešený dvoma formami. Prvá je tzv. Variabilný štátny príspevok, na ktorý si môže uplatniť nárok pri podaní žiadosti o úver klient, ktorý tento príspevok nečerpá pri inom úvere. Výška tohoto príspevku je však v súčasnosti nulová. Druhá forma je tzv. Štátny príspevok pre mladých. O tento môže klient požiadať v prípade, že spĺňa šátom určené podmienky (vekové a príjmové obmedzenie).


Aké doklady sú potrebné na vybavenie úveru?

Podklady potrebné k podaniu žiadosti sa v jednotlivých bankách líšia, spravidla je to ale potvrdenie o príjme a podklady potrebné k ohodnoteniu nehnuteĺnosti.

Poistenie hypotekárneho úveru

Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru, musí byť poistená na takú čiastku, ktorá by v prípade vzniku poistnej udalosti plne nahradila výšku nákladov potrebných k obnoveniu pôvedného stavu nehnuteľnosti. V niektorých prípadoch môže banka požadovať aj napr. životné poistenie klienta.